Thursday, November 7, 2013

Setiap Penyakit Ada Ubatnya

Saya mencari kekuatan...mencari semangat...terjumpa ini :
Nabi saw. bersabda,

"Masing-masing penyakit pasti ada obatnya. Kalau obat sudah mengenai penyakit, penyakit itu pasti akan sembuh dengan izin Allah." (HR.Muslim & Ahmad)

Rasulullah saw. juga bersabda,
"Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia menurunkan ubatnya." (Muttafaq 'alaih)

Allah telah menurunkan ubat untuk setiap penyakit, akan tetapi manusia belum dapat menemukannya, atau Allah belum memberikan petunjuk kepada manusia untuk menemukan ubat penyakit itu.

Dan hadis ini juga menjadi penguatan jiwa bagi orang-orang yang sedang sakit untuk tidak berputus asa untuk memperoleh kesembuhannya, karena Allah telah memberikan ubat untuk penyakitnya itu.

Semua penyakit dapat disembuhkan, kecuali penyakit tua. Karena masa tua itu adalah masa yang pasti di alami seluruh manusia tanpa terkecuali.
 
Semoga Allah temukan kami dengan pengubat yang kami cari-cari..tunjukkanlah kami Ya Allah...aaamiiin

No comments:

Post a Comment